Sprawozdania

24.06.2024, 11:22
umieszczenie sprawozdań

Bilans 2022

Informacja dodatkowa 2022

Rachunek zysków i strat jednostki 2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022


Robert Rusoł
16.05.2023, 10:04
394
Robert Rusoł
05.04.2023